Een benoeming of ontslag van een zaakvoerder/bestuurder wordt steeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, net als een adreswijziging van een vennootschap.

Op de authenticiteit van de documenten die aangeboden worden om te publiceren is er slechts weinig controle. Meer en meer malafide personen durven daar misbruik van maken. Zo komt het voor dat plots een vreemde als zaakvoerder / bestuurder wordt benoemd of dat er plots een andere maatschappelijke zetel op uw vennootschap staat ingeschreven. Men noemt dit staatsbladfraude, het lijkt absurd maar helaas komt het in de praktijk steeds vaker voor.

Lees hier hoe dit kan voorkomen worden: Nieuwsbrief Staatsbladfraude

X