Nieuwsbrieven en -berichten

Verplichte melding van werven voor aannemers

Wanneer moet de aannemer de werken melden ? De aannemer (aannemer die de aangifte doet) op wie de opdrachtgever (bouwheer) een beroep doet om, tegen een prijs, geviseerde werken uit te voeren of te laten uitvoeren moet de werken melden en alle inlichtingen betreffende...

Lees meer

Nieuwe bepalingen inzake detachering van werknemers

Nieuwe bepalingen inzake detachering van werknemers Op 20.12.2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet m.b.t de verschillende bepalingen inzake detachering van werknemers. De wet trad in werking op 30.12.2016. De wet voorziet dat de aannemer automatisch...

Lees meer

Staatsbladfraude

Een benoeming of ontslag van een zaakvoerder/bestuurder wordt steeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, net als een adreswijziging van een vennootschap. Op de authenticiteit van de documenten die aangeboden worden om te publiceren is er slechts weinig controle....

Lees meer

Nieuw begrip voor vennootschappen : aanleggen van een Liquidatiereserve

Op 1 oktober 2014 werd de belasting op liquidatieboni opgetrokken van 10% tot 25%. Bij wijze van overgangsmaatregel was wel eerst de kans geboden om bestaande reserves “vast te klikken” in kapitaal. Daarvoor moest 10% roerende voorheffing betaald worden, maar in ruil daarvoor konden die kapitalen bij een latere liquidatie belastingvrij uitgekeerd worden, zodat men “netto” 15% belasting uitspaarde (25 – 10%). In deze basisfilosofie maakt de nieuwe regering dat “overgangsregime” nu permanent voor kleine vennootschappen (art 15 W.Venn). Maar de technische uitwerking is heel anders. De 10% die vooraf betaald moet worden, is geen roerende voorheffing maar een afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting. Het gaat niet om een kapitaalverhoging maar om het aanleggen van een reserve. En de kapitalen die men kan gebruiken voor een dergelijke operatie, zijn niet de reserves van voorgaande jaren maar de winst van het jaar zelf. De maatregel laat toe dat kleine vennootschappen jaarlijks hun winst (na vennootschapsbelasting), deels of volledig, kunnen toewijzen aan een zgn. ‘liquidatiereserve’. Dit kan echter niet zomaar: bij de aanleg van zo’n liquidatiereserve is een belasting van 10% van het gereserveerde bedrag verschuldigd.

Lees meer

Verlaagd tarief RV voor dividenden aan 15%

De roerende voorheffing op dividenden werd met ingang van 1 januari 2013 verhoogd van 15 naar 25%.  Maar de Federale Regering heeft nu toch een maatregel voorzien waardoor in sommige gevallen er toch nog een dividenduitkering tegen een verlaagd tarief kan worden...

Lees meer

Nieuwe BTW regels vanaf 1/1/2013 nog niet toepassen ?

In navolging van de Europese richtlijn van 13/07/2010, die pas in december 2012 in de kamer werd gestemd, is er een grote verandering op til voor de BTW  :  het betreft de voorschotfacturen en facturen van doorlopende leveringen en/of diensten. De uitvoeringsbesluiten...

Lees meer
X