In navolging van de Europese richtlijn van 13/07/2010, die pas in december 2012 in de kamer werd gestemd, is er een grote verandering op til voor de BTW  :  het betreft de voorschotfacturen en facturen van doorlopende leveringen en/of diensten. De uitvoeringsbesluiten hiervan worden in februari 2013 verwacht , maar nu al de grote richtlijnen :

De datum van opeisbaarheid van de BTW moet vanaf 1/1/2013 expliciet op de factuur vermeld staan om als factuur te gelden en dus om onder andere recht op aftrek te genieten.
Voor de gewone facturen van leveringen van goederen of van dienstverrichtingen verandert er niet zo veel : op deze facturen zal de leveringsdatum of de datum van verrichting van de dienst expliciet vermeld moeten worden.  Deze datum is dan de datum van opeisbaarheid van de BTW.
Voor de voorschotfacturen zal de datum van betaling de datum van opeisbaarheid van de BTW worden en niet de factuurdatum.  Vermits de datum van betaling op het ogenblik van het opstellen van de voorschotfactuur nog niet bekend is , kan die datum niet op de voorschotfactuur vermeld staan en het “document” kan dus niet als factuur gelden.  De leverancier zal dus een verbeterend document moeten opmaken met vermelding van de betalingsdatum als datum van opeisbaarheid van de BTW. De voorschotfactuur mag dan ook pas in de BTW aangifte opgenomen worden in de periode die overeenkomt met de datum van opeisbaarheid. (=datum van betaling).  Voor facturen betreffende doorlopende leveringen of dienstverrichtingen geldt de einddatum van de periode als datum van opeisbaarheid , tenzij de betaling(en) vroeger plaatsvind(t)(en), dan geldt de datum van betaling als datum van opeisbaarheid en moeten er dus weer een of meerdere verbeterende stukken opgemaakt worden.
Gezien er nog geen uitvoeringsbesluiten zijn, is het bijgevolg nog niet mogelijk om de nodige aanpassingen in de software te doen.
We raden dan ook aan om de voorschotfacturen en facturen van doorlopende diensten en leveringen pas te boeken in de periode waarin de betaling heeft plaatsgevonden….
Maar de BTW liet weten dat er voor 2013 een overgangsregeling is : u mag voor 2013 nl. nog de oude regels toepassen. Wordt vervolgd…..
X