Nieuwe bepalingen inzake detachering van werknemers

Op 20.12.2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet m.b.t de verschillende bepalingen inzake detachering van werknemers. De wet trad in werking op 30.12.2016.

De wet voorziet dat de aannemer automatisch hoofdelijk aansprakelijk is voor het gedeelte van het loon dat de onderaannemer niet betaald zou hebben (indien de onderaannemer de toepasselijke Belgische minimumlonen niet zou betalen) en dat overeenstemt met arbeidsprestaties die voor de aannemer worden verricht.

De aannemer kan hiervan evenwel niet hoofdelijk aansprakelijk zijn indien het in bezit is van een schriftelijke verklaring, ondertekend door de aannemer en de onderaannemer waarin:

  • De aannemer de coördinaten meedeelt van de internetsite van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarin de inlichtingen betreffende het verschuldigde loon zijn opgenomen, zijnde minimumlonen.be en
  • De onderaannemer bevestigt dat zij het verschuldigd loon aan hun werknemers betaalt en zal betalen.

Voor bijkomende info mag u ons gerust contacteren.

Kantoor DVL

Mei  2017

X