De Administratieve Organisatie van bij de aanvang

Reeds bij het aanvragen van de nodige vergunningen en de benodigde inschrijvingen kunnen wij onze klanten daadwerkelijk bijstaan.

Voor het aanvragen van een BTW nummer, de inschrijving in de Kruispunt Bank voor Ondernemingen (KBO), het registratienummer voor aannemers, erkenningen van aannemers, en andere hebben wij bevoegd personeel ter beschikking die dit tot een goed einde brengen zonder kopzorgen.

De Boekhouding van uw Onderneming

Onze organisatie gaat ervan uit dat de klant zijn boekhouding zelf kan organiseren doch voor kleinere ondernemingen zijn wij uiteraard bereid deze verwerking in ons kantoor te verzorgen.

Reeds vele jaren en met uitzonderlijk veel succes hebben wij personen opgeleid om hun boekhouding zelf te verzorgen via aangepast software.

Uiteraard is onze professionele begeleiding noodzakelijk en die wordt ook erg gewaardeerd.

De Rapportering ten einde een juist en getrouw beeld te verkrijgen

Reeds bij het aanvragen van de nodige vergunningen en de benodigde inschrijvingen kunnen wij onze klanten daadwerkelijk bijstaan.

Voor het aanvragen van een BTW nummer, de inschrijving in de Kruispunt Bank voor Ondernemingen (KBO), het registratienummer voor aannemers, erkenningen van aannemers, en andere hebben wij bevoegd personeel ter beschikking die dit tot een goed einde brengen zonder kopzorgen.

De Fiscaliteit als middel om uw onderneming te managen

Het is vanzelfsprekend erg belangrijk dat uw dossier (vennootschap en persoonlijk) op fiscaal vlak nauwlettend wordt opgevolgd door bekwame en bevoegde personen.

Inzake inkomstenbelastingen beschikken wij over behoorlijk wat kennis en ervaring om onze klanten degelijke bijstand te verlenen en een optimale belastingtoestand te creëren. Wat BTW betreft hebben wij uiteindelijk gekozen voor een belastingconsulent met specifieke BTW kennis ten einde het kluwen van toepassing, verlegging, aanrekening, aftrek en verlegging diepgaand op te volgen.

Minder gekend maar niet minder belangrijk zijn de andere belastingen die een behoorlijke kost voor een belastingplichtige kunnen betekenen en waar wij trachten in te spelen op de behoeften per dossier.

X