Nieuwe BTW regels vanaf 1/1/2013 nog niet toepassen ?

In navolging van de Europese richtlijn van 13/07/2010, die pas in december 2012 in de kamer werd gestemd, is er een grote verandering op til voor de BTW  :  het betreft de voorschotfacturen en facturen van doorlopende leveringen en/of diensten. De uitvoeringsbesluiten...
X